ჩვენს შესახებ

ასპიროზი

სსიპ ჯემალ ქათამაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის საჯარო სკოლა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ციხისძირი ციხისძირი

ტელ: 558 750425; 595 937502;

ელ-ფოსტა: aspirozi50@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-03-23

კლუბის ხელმძღვანელი: დალი თურმანიძე