სიახლები

პროექტები და პრეზენტაციები

30-11--0001:   ფოსფორ მჟავა

რუსთავის #10 საჯარო სკოლის მერვე კლასის მოსწავლეებმა მოიძიეს მათთვის ჯერ კიდევ შეუსწავლელ ნივთიერებაზე ინფორმაცია, როგორც არის მაგალითად ფოსფორ მჟავა


30-11--0001:   გოგირდწყალბადმჟავა

მერვე კლასის მიერ მოძიებული ინფორმაცია


 

ექსპერიმენტები