სიახლები

პროექტები და პრეზენტაციები

 

ექსპერიმენტები

30-11--0001:   ენზიმები-"ცოცხალი" კატალიზატორები

ტემპერატურის გავლენის შესწავლა ენზიმების აქტიურობაზე და მათი მოქმედების ოპტიმალური ტემერატურის დადგენა.


ნანახია 314-ჯერ