სიახლები

15-10-2019:   კლუბმა მუშაობა განაახლა შეცვლილი სახელწოდებით

კლუბის სახელწოდება -,,საოჯახო ქიმია" შეიცვალა სახელწოდებით- ,,ანიონები და კატიონები", რომელიც 2019-2020 სასწავლო წელს იმუშავებს განახლებული გეგმით.


ნანახია 263-ჯერ

19-04-2019:   კლუბის- ,,საოჯახო ქიმიის" შექმნის შესახებ.

კლუბი მოცემული გეგმით იმუშავებს 2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში.


ნანახია 831-ჯერ

01-05-2019:   კლუბის სამუშაო გეგმის შედგენის და დავალებათა განაწილების შესახებ.

კლუბის წევრებმა სამუშაო გეგმიდან შეარჩიეს/გაინაწილეს ის ექსპერიმენტები, რომელთა ჩატარებისთვის საოჯახო პირობებში გააჩნდათ რესურსები.


ნანახია 834-ჯერ

პროექტები და პრეზენტაციები

 

ექსპერიმენტები

30-11--0001:   უმაღლესი კარბონმჟავის მიღება საპნიდან

კლუბის წევრებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია წყლის სიხისტესა და მისი თავიდან აცილების გზებზე.ისაუბრეს ოჯახში გამოყენებულ სხვადასხვა წყაროს წყლებისა და ონკანის წყლის სიხისტეზე, მათში საპნით რეცხვის უნარიანობაზე. ხელის საპნის ხსნარიდან მიიღეს უმაღლესი კარბონმჟავა.


ნანახია 264-ჯერ