სიახლები

08-11-2019:   წყალი, როგორც მინერალი.

წრის წევრები გაეცნენ ბუნებაში არსებული წყლის სახეობებს. შეადარეს ონკანის, მინერალური წყლის, მდინარე კინტრიშისა და შავი ზღვის წყლის ნიმუშების ...


ნანახია 37-ჯერ

11-10-2019:   სათბობი წიაღისეულის სახეების შესწავლა

მოსწავლეები გაეცნენ მყარ წიაღისეულ საწვავს და მის სახეებს: ქვანახშირს, ტორფსა და მერქანს.


ნანახია 42-ჯერ

04-10-2019:   დედამიწის შემადგენელი მინერალური ქანების გაცნობა.

წევრები გაეცნენ დედამიწის ქანების კოლექციას. რკინის, სპილენძისა და მანგანუმის მადნებს.


ნანახია 39-ჯერ

პროექტები და პრეზენტაციები

 

ექსპერიმენტები

30-11--0001:   ისპანის ჭაობის წყლის ქიმიური ანალიზი

ისპანის ჭაობში ვიზიტისას აღებული წყლის ანალიზი მექანიკურ მინარევებზე, ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებზე, pH მაჩვენებელზე.


ნანახია 155-ჯერ