სიახლები

პროექტები და პრეზენტაციები

02-05-2019:   ატომის აღნაგობა

პრეზენტაცია, სამოდელო გაკვეთილისთვის


 

ექსპერიმენტები