სიახლები

10-04-2019:   ქიმია და უსაფრთხოება

2019წლის 10 აპრილს, შედგა კლუბის წევრების შეეხვედრა და სასკოლო ლაბორატორიის დათვალიერება


ნანახია 217-ჯერ

პროექტები და პრეზენტაციები

13-06-2019:   მარილმჟავას მოქმედება კალციუმის კარბონატთან

13,06,2019წელი. შეიკრიბნენ "პატარა მკლევარები" და ექპერიმენტის ჩატარების შემდეგ წარმოადგინეს პრეზენტაცია. კლუბის ყველა წევრი აქტიურად იყო ჩართული პრეზენტაციის მომზადების პროცესში. მოსწავლეები იზიარებდნენ ერთმანეთის აზრს და შედეგიც წარმატებული ჰქონდათ.


30-11--0001:   ექსპერიმენტი წყალბადზე

11.06.2019წელი.შეიკრიბნენ კლუბის წევრები და ჩაატარეს ექპერიმენი: წყალბადის მიღება და აღმოჩენა.წყალბადის მისაღებად გამოიყენეს მარილმჟავა და თუთიის გრანულები. წყალბადის გამოყოფა შეამოწმეს სპირტქურასთან გამოყოფილი აირის აფეთქებით(სტვენის მაგვარი ხმის გაგონებით), შემდეგ მილის ბოლოსთან ანთებული ასანთის მიტანისას წარმოიქმნა ცისფერი ალი.


 

ექსპერიმენტები

06-06-2019:   ესპერიმენტი ჟანგბადზე

06,06,2019წელი. შედგა ქიმიკოსთა კლუბის წევრების შეხვედრა თაემაზე:ჟანგბადის მიღება წყალბადის ზეჟანგიდან და მისი აღმოჩენა.


ნანახია 149-ჯერ