სიახლები

19-05-2019:   სპქა-მ 19 მაისს მოსწავლეთა და მასწავლებელთა კონფერენცია "ოქროს რიცხვი- 2019” ჩაატარა.

აგრარული უნივერსიტეტი • Agricultural University მასპინძლობდა საინტერესო და საჭირო ქიმიკოსთა კონფერენციას.


ნანახია 6-ჯერ

19-05-2019:   სპქა-მ 19 მაისს მოსწავლეთა და მასწავლებელთა კონფერენცია "ოქროს რიცხვი- 2019” ჩაატარა.

აგრარული უნივერსიტეტი • Agricultural University მასპინძლობდა საინტერესო და საჭირო ქიმიკოსთა კონფერენციას.


ნანახია 3-ჯერ

პროექტები და პრეზენტაციები

07-06-2019:   ესტერი ადამიანის სამსახურში. ნიკა მაისურაძე., თამარ კენკიშვილი., მარიამ სომხიშვილი

ესტერი მიიღება მჟავისა და სპირტის ურთიერთქმედებით


07-06-2019:   მეტალები პრაქტიკაში, მეტალთა კოროზია. IX-კლასი მ.ფეიქრიშვილი., ლ.მახარაშვილი

მეტალთა უმრავლესობა მკვრივი და ბზინვარეა, თანაც ადვილად ყალიბდება, ამიტომ მრავალნაირად გამოიყენებენ. მეტალები ელექტროდენს და სითბოს კარგად ატარებენ. ზოგიერთი მათგანი საკმაოდ მტკიცეა. მეტალები ჭედადია, ბევრი მათგანი პლასტიკურიცაა. გარდამავალი მეტალები მტკიცე, მკვრივი და ბზინვარეა, ლღობის მაღალი ტემპერატურით ხასიათდებიან და ნაკლებად აქტიურები არიან ვიდრე ტუტე და ტუტემიწა მეტალები. გარდამავალი მეტალები მათთვის ფორმის მიცემა ადვილია, მათ იყენებენ, როგორც თავისუფალი ასევე, შენადნობის სახით. კეთილშობილი მეტალები დედამიწის ქერქში შეიძლება არანაერთების არამედ დამოუკიდებელი სახით არსებობდეს. ეს მეტალებია:სპილენძი, ვერცხლი,პლატინა და ოქრო. იშვიათი მატალების ჯგუფში ცხრა მეტალები შედის. პერიოდულ სისტემაში ისინი გარდამავალი მეტალების მარჯვნივ არის განლაგებული. სუფთა მეტალები ძალზედ რბილია და სუფთა სახით იშვიათად გამოიყენება ალუმინი ყველაზე მსუბუქი მეტალია, საავადმყოფოებში მას რადიაციისა და რენდგენის სხივებისაგან დამცავ ბარიერებად იყენებენ. ყოველწლიურად კოროზია მილიარდობით ზარალს იწვევს, და ამ პრობლემის გადაწყვეტა მნიშვნელოვანი დავალებაა. კოროზიის მიერ მიყენებული მთავარი ზარალი არის არა მეტალის დაკარგვა, არამედ კოროზიის მიერ ნადგურებადი პროდუქციის ფასეულობა. სწორედ ამიტომ მისგან გამოწვეული ყოველწლიური დანაკარგები მწარმოებლივად განვითარებულ ქვეყნებში ასე დიდია.ცნობილია რომ მსოფლიო წარმოების თუთიის _40-45%, კალის _35%, სტრატეგიული ლითონების ნიკელის და ქრომის დიდი რაოდენობა სწორედ კოროზიისგან დამცავი დანაფარების მისაღებად იხარჯება. ამ ლითონთა მსოფლიო რესურსი უკვე ძალიან მცირეა.


 

ექსპერიმენტები