სიახლები

პროექტები და პრეზენტაციები

30-11--0001:   ინდიკატორების სამყაროში

პროექტი მიზნად ისახავს ეკოლოგიურად უსაფრთხო ინდიკატორის დამზადების მეთოდებს პროექტში მონაწილეობდაVII - IX – X კლასის მოსწავლეები. პროექტი მასწავლებლის მხრიდან გაახლებული პედაგოგიური მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენებას მოითხოვდა. პროექტის განხორციელების ფარგლებში მოხდა მოსწავლეთა ჩაერთვა კვლევებში, ექსპერიმენტების დაგეგმვასა და განხორციელების საქმეში, დებატებსა და დისკუსიებში. პროექტის განხორციელების პერიოდში ინფორმაციის მოსაძიებლად მოსწავლეებმა მიმართეს სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და კვლევით ცენტრს. პროექტმა დიდი ზეგავლენა მოახდინა ჩვენი სკოლის მოსწავლეთა გარკვეულ ნაწილზე. ინოვაციურმა სასწავლო მეთოდებმა დადებითი შეფასება დაიმსახურა სხვა სკოლების მოსწავლეებში, პროექტი სიამოვნებით იქნა მოსმენილი და გაზიარებული მასწავლებელთა პირველი ეროვნული ფესტივალის „მეცნიერება მთავარ როლში“ ფარგლებში.


 

ექსპერიმენტები