სიახლები

პროექტები და პრეზენტაციები

30-11--0001:   ხსნარების მომზადება

ხსნარების კონცენტრაცია


30-11--0001:   უსაფრთხოება

ქიმიური ექსპერიმენტის ტექნიკა


 

ექსპერიმენტები

30-11--0001:   უსაფრთხოება

ქიმიური ექსპერიმენტის ტექნიკა


ნანახია 8-ჯერ