სიახლები

19-08-2021:   "მწვანე მეგობრები"

დოკუმენტში წარმოდგენილია ინფორმაცია "სასკოლო კლუბების ინიციატივების" კონკურსის გამარჯვებულთა დაფინანსებასთან დაკავშირებით.


ნანახია 720-ჯერ

30-11--0001:   წევრობის განაცხადები

ამ ფოლდერში მოცემულია კლუბის წევრობის განაცხადები


ნანახია 1836-ჯერ

12-06-2019:   კლუბის იდენტიფიცირება

დოკუმენტში წარმოდგენილია ინფორმაცია კლუბის მიზნებისა და ამოცანების,წესდების,სამუშაო მიმართულებებისა და გრაფიკის შესახებ.


ნანახია 1829-ჯერ

პროექტები და პრეზენტაციები

23-10-2019:   მელიორას წევრების მოგზაურობა ქიმიურ სამყაროში.

კლუბის წევრების ერთი დღე სან-დიეგოს უნივერსიტეტში. ორი მოსწავლე - ორი სერთიფიკატი.


23-10-2019:   მელიორას წევრების მოგზაურობა ქიმიურ სამყაროში.

კლუბის წევრების ერთი დღე სან-დიეგოს უნივერსიტეტში. ორი მოსწავლე - ორი სერთიფიკატი.


 

ექსპერიმენტები

30-11--0001:   ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები.

ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ ნათელი ხდება ქიმიური რეაქციის სიჩქარის არსის გაგება-საწყისი და საბოლოო კონცენტრაციებისა და დროის საშუალებით ახდენს რეაქციის სიჩქარის განსაზღვრას. ექსპერიმენტული გამოკვლევების შედეგად დადგენილია ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა, შესაძლებელია ქიმიური რეაქციის მართვა. იკვლევს ტემპერატურის, მორეაგირე ნივთიერებათა შეხების ზედაპირის ფართობის (ჰეტეროგენური), ნივთიერების ქიმიურ ბუნებაზე, მორეაგირე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ცვლილებაზე სიჩქარის დამოკიდებულებას.


ნანახია 1014-ჯერ