სიახლები

07-04-2019:   რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები.

ნატრიუმის თიოსულფატის დაჟანგვის პროცესზე, ტემპერატურის და კონცენტრაციის ცვლილების ზემოქმედება.


ნანახია 868-ჯერ

პროექტები და პრეზენტაციები

 

ექსპერიმენტები