სიახლები

19-04-2019:   საკვებ პროდუქტებში წყლის შემცველობის განსაზღვრა

2019 წლის19 აპრილს შედგა კლუბის მორიგი შეხვედრა.


ნანახია 6-ჯერ

05-04-2019:   წყლისა და მინერალური მარილების როლი მცენარის ზრდა- განვითარებაში

2019 წლის 5 აპრილს კლუბის მორიგ შეხვედრაზე განიხილეს წყლისა და მინერალური მარილების როლი მცენარის ზრდა- განვითარებაში


ნანახია 10-ჯერ

22-03-2019:   მყარი ნივთიერების წყალში ხსნადობა

2019 წლის 22 მარტს ქვენობნის საჯარო სკოლაში შედგა ქიმიის კლუბის მორიგი შეხვედრა.


ნანახია 24-ჯერ

პროექტები და პრეზენტაციები

 

ექსპერიმენტები