სიახლები

28-05-2019:   მეტალთა აქტივობის მწკრივის მნიშვნელობა

2019 წლის28 მაისს შედგა მორიგი შეხვედრა კლუბ "კორუნდის" წევრების. შეხვედრაზე მოსწავლეებმა ექსპერიმენტებით დაადგინეს, რომ მეტალთა აქტივობის მწკრივში, ...


ნანახია 252-ჯერ

16-05-2019:   ხსნადობის ცხრილის გამოყენების შესწავლა

აღმოსაჩენი იყო ქლორიდ - იონი. კლუბის წევრებმა ხსნადობის ცხრილში მოძებნეს ქლორიდ - იონის უხსნადი მარილი და სკოლაში არსებული რეაქტივებით შეძლეს მისი ...


ნანახია 263-ჯერ

07-05-2019:   ინდიკატორების გამოყენებით მჟავასა და ტუტის ამოცნობა

ორ ქიმიურ ჭურჭელში მოთავსებული იყო უფერო სითხე. ლაკმუსის და ფენოლფტალეინის მეშვეობით კლუბის წევრებმა დაადგინეს, რომ ერთს ჭურჭელში იყო მჟავა, რადგან ...


ნანახია 243-ჯერ

პროექტები და პრეზენტაციები

30-11--0001:   უსაფრთხოების წესების დაცვა ქიმიურ ლაბორატორიაში

2019 წლის 18 აპრილსს შედგა შეხვედრა კლუბ "კორუნდი"-ის წევრების. ისინი გაეცნენ ლაბორატორიაში უსაფრთხოების წესებს. ამ თემაზე ნახეს პრეზენტაცია.


 

ექსპერიმენტები

30-11--0001:   ცხელი ყინული

ცდა საინტერესოდ წარიმართა.......


ნანახია 166-ჯერ