სიახლები

პროექტები და პრეზენტაციები

30-11--0001:   ვიტამინების როლის შესწავლა -ადამიანის ორგანიზმში

*ვიტამინების შედგენილობა და მათი ფუნქცია ორგანიზმში * C ვიტამინის აღმოჩენა სხვადასხვა ჯიშის ვაშლში * ექსპერიმენტი *დაკვირვება * შედარება * ანალიზი


 

ექსპერიმენტები