ექსპერიმენტები

12-04-2019:   რამდენი ძმარმჟავაა ძმარში?

12 აპრილს შედგა კლუბ "მერკურის" შეხვედრა. კლუბის წევრებმა ჩაატარეს ექსპერიმენტები, ძმარში ძმარმჟავას შემცველობის დასადგენად