ექსპერიმენტები

30-11--0001:   თაფლის ვარგისიანობის განსაზღვრა

თაფლი -ეს ჩვეულებრივი პროდუქტი, თავისი თვისებების გამო შეუცვლელია. მას პირველი ადგილი უჭირავს ყველა ბუნებრივ წამალს შორის, რომელთაც ბუნება გვაწვდის ყვავილებისა და სამკურნალო ბალახების მეშვეობით.ექსპერიმენტის საფუძველზე შეიძლება განისაზღვროს თაფლში არის თუ არა სხვადასვა მინარევები.