ექსპერიმენტები

30-11--0001:   ქიმიური რეაქცია “ფარაონის გველი“

ქიმიკოსი თეთრი ფერის ნივთიერებას ცეცხლს უკიდებს. ამ ადგილას გამოჩნდება ყვითელი ფერის წაწვეტებული მასა - „გველის კუდი“, რომელსაც კლაკვნით ამოჰყვება საკმაოდ გრძელი „ტანი“.21-05-2020:   წნევათა სხვაობა შეიძლება შეიქმნას ქიმიური რეაქციის საშუალებით (სრული ექსპერიმენტი)

პირველ კოლბაში ასხამენ უფერო გამჭვირვალე სითხეს, რომელშიც ამატებენ მოწითალო ფხვნილს. იწყება მურა ფერის აირის გამოყოფა, რომელიც მინის მილით გადადის მეორე კოლბაში, რომელშიც წყალია ჩასხმული. ეს კოლბა ბამბითაა თავდაცობილი.21-05-2020:   როგორ იწოვს კოლბა წყალს

კოლბიდან გამოყოფილი მურა (მუქი წითელი) ფერის აირი წყალში იხსნება, ამიტომ სითხე მილში მაღლა ადის და საბოლოოდ გადადის კოლბაში, სადაც ცისფერი გამჭვირვალე ხსნარი მიიღება