ექსპერიმენტები

30-11--0001:   Fe3+ იონის აღმოჩენა

Fe3+ იონის აღმოჩენა30-11--0001:   ფარაონის გველები

კალცი გლუკონატი გახურების შედეგად იშლება. როგორ ფიქრობთ ამ ცდის სათაურს შეესაბამება თუ არა ეს ვიდეო?25-09-2018:   მეცნიერების ფესტივალი, აწსუ 2018

სახალისო ექსპერიენტი