ექსპერიმენტები

30-11--0001:   ცე ვიტამინის განსაზღვრა

ყველაზე დიდი რაოდენობით ცე ვიტამინი აღმოჩნდა კივში.