ექსპერიმენტები

30-11--0001:   ფერმენტების აქტივობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე

კვლევისთვის გამოვიყენეთ კვების პროდუქტები: კარტოფილი, სტაფილო, ხორცი. წყალბადის ზეჟანგის მოქმედებით სხვადასხვა ტემპერატურაზე გამოვიკვლიეთ ფერმენტ კატალაზას აქტიურობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე.