ექსპერიმენტები

30-11--0001:   უმაღლესი კარბონმჟავის მიღება საპნიდან

კლუბის წევრებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია წყლის სიხისტესა და მისი თავიდან აცილების გზებზე.ისაუბრეს ოჯახში გამოყენებულ სხვადასხვა წყაროს წყლებისა და ონკანის წყლის სიხისტეზე, მათში საპნით რეცხვის უნარიანობაზე. ხელის საპნის ხსნარიდან მიიღეს უმაღლესი კარბონმჟავა.03-05-2019:   ნივთიერებათა ფუძე და მჟავა არის განსაზღვრა

სხვადასხვა ინდიკატორის და უნივერსალური ინდიკატორის საშუალებით, დაადგინეს რამოდენიმე ნივთიერების PH შკალის გამოყენებით.24-04-2019:   ნივთიერებათა ფიზიკურ თვისებებზე დაკვირვება.

ჩატარებული ექსპერიმენტის შესახებ პრეზენტაცია გააკეთა კლუბის ორმა წევრმა. განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა ნინო ქავთარაძის მიერ შესრულებულმა ცდებმა. მან ისაუბრა ნივთიერებათა ფიზიკურ თვისებებზე, ასევე ჩვენა ცდა ,,ვულკანი".