ექსპერიმენტები

06-06-2019:   ესპერიმენტი ჟანგბადზე

06,06,2019წელი. შედგა ქიმიკოსთა კლუბის წევრების შეხვედრა თაემაზე:ჟანგბადის მიღება წყალბადის ზეჟანგიდან და მისი აღმოჩენა.30-11--0001:   წყალბადის შეგროვება წყლის გამოძევებით

2019წლის 27მაისს კლუბის წევრებმა ჩაატარეს ექსპერიმენტი:წყალბადის შეგროვება წყლის გამოძევეით. ექსპერიმენტი კლუბის წევრებისათვს საკმაოდ შთამბეჭდავი აღმოჩნდა.01-05-2019:   წითელი კომბოსტოს ინდიკატორი

კლუბის წევრებმა მოამზადეს წითელი კომბოსტოს ნახარში ექსპერიმენტის ჩასატარებლად.