ექსპერიმენტები

30-11--0001:   სუბლიმაციის მოვლენის შესწავლა

სუბლიმაციის მოვლენის შესწავლა ბენზოის მჟავისა და იოდის აქროლების მაგალითზე