ექსპერიმენტები

30-11--0001:   მორკინალის წევრები ეუფლებიან ექსპერიმენტის წესებს

თითოეულმა მოსწავლემ დამოუკიდებლად შეასრულა საჩვენებელი ექსპერიმენტები17-04-2019:   ცეცხლი ასანთის გარეშე

კალიუმის პერმანგანატზე ვაწვეთებთ გოგირდმჟავას და ვაგდებთ ზედ სპირტში დასველებულ ბამბას ან ფილტრის ქაღალდს.20-03-2019:   სახალისო ცდა

წარმატებული მუშაობის შემდეგ კლუბის წევრებმა გადაწყვიტეს ჩაეტარებინათ სახალისო ცდები20-11-2018:   ჟანგბადის მიღება

ჟანგბადის მიღება კალიუმის პერმანგანატის გახურებით18-12-2018:   ფარაონის გველი

კალციუმის გლუკონატის დაწვა15-10-2018:   დაგროვილი წვადი აირი საშიშია!!!

მოსწავლეებს განემარტათ თუ რამდენად საშიშია დაგროვილი აირი. ექსპერიმენტის მიზნით პატარა ფლაკონში მოხდა აცეტილენის დაგროვება და შემდეგ მისი აფეთქება.