ექსპერიმენტები

28-05-2019:   საპნის მიღება

ცხიმის ჰიდროლიზი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდითა და კონცენტრირებული ნატრიუმის ქლორიდის ხსნარის დამატებით, საპნის დამზადება ექსპერიმენტის საშუალებით30-11--0001:   ნარევის და ნაერთის თვისებების შედარება

ექსპერიმენტით მოვახდინეთ გოგირდისა და რკინის ნაქლიბის საშუალებით, ნარევის და ნაერთის წარმოქმნა, დავაკვირდით და შევადარეთ ნივთიერებათა თვისებები, როგორც ნარევში ისე ნაერთში. ნარევში რკინამ შეინარჩუნა მაგნიტით მიზიდვის უნარი, ხოლო ნაერთში ეს თვისება დაკარგა, ქიმიური გარდაქმნის გამო