ექსპერიმენტები

22-04-2019:   ინდიკატორები

მოსწავლეებმა იხილეს ინდიკატორების მოქმედება სხვადასხვა ნივთიერებებთან, კერძოდ ფენოლფტალეინისა და ბუნებრივი ინდიკატორების მეშვეობით აღმოაჩინეს ესა თუ ის მჟავა და ტუტე არე.