ექსპერიმენტები

30-11--0001:   11

11130-11--0001:   „ვულკანი"

შესაძლებელია, თქვენს სამუშაო მაგიდაზე აბობოქრდეს ვულკანი ნამდვილი ცეცხლითა და ფერფლით?