სიახლები

20-12-2019:   ექსპერიმენტი გლუკოზაზე

2019 წლის დეკემბერი. კლუბის დასკვნითი ბოლო შეხვედრა. ექსპერიმენტი გლუკოზაზე: დამტიკცებამ, რომ გლუკოზა ნახშირწყალია.

05-12-2019:   ექსპერიმენტი სასმელ სოდაზე

2019 წლის 4 დეკემბერს კლუბის წევრებმა იმუშავეს: ცდა. ნატრიუმის კარბონატის მიღება ნატრიუმის ჰიდროკარბონატის გახურებით.

12-11-2019:   მყვინთავი კვერცხი

2019 წლის 11 ნოემბერს შედგა კლუბის ,,პატარა მკვლევარები" შეხვედრა. ექსპერიმენტი: მყვინთავი კვერცხი.

18-10-2019:   განზავებული გოგირდმჟავას მოქმედება ნატრიუმის ჰიდროკარბონატთან

2019 წლის 18 ოქტობერს ინსტრუქციის მიხედვით ცდის ჩატარების სემდეგ მოსწავლეებმა გამოიტანეს დასკვნა, რომ გოგირდმჟავას ურთიერთქმედბა ნატრიუმის ჰიდროკარბონატთან გამოყოფს აირს (CO2) რომელიც ანთებულ კვარს ...

15-10-2019:   განზავებული გოგირდმჟავას მოქმედება სხვადასხვა მეტალებთან

2019 წლის 15 ოქტომბერს განახლდა კლუბ ,,პატარა მკვლევარების" წევრების შეხვედრა. კლუბის წევრებმა ჩაატარეს ექსპერიმენტი ,,განზავებული გოგირდმჟავას მოქმედება სხვადასხვა მეტალებთან" და გამოიტანეს ...

10-04-2019:   ქიმია და უსაფრთხოება

2019წლის 10 აპრილს, შედგა კლუბის წევრების შეეხვედრა და სასკოლო ლაბორატორიის დათვალიერება