სიახლები

19-04-2019:   პირველი შეხვედრა

კლუბში გაერთიანდნენ მერვე ,მეცხრე და მეათე კლასის მოსწავლეები რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ თუ იცი ქიმიის ცხოვრება გაგიადვილდება